Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2015

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2015

Vejledningen om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter for 2015 har nr. 9713 af 1. juli 2015, og omhandler blandt andet kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering for 2015.

Vejledning nr. 9713 (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Til brug for beregningen af de kommunale rådighedsbeløb til endelig restafregning for 2015 skal der anvendes opgørelsen over antallet i målgrupperne pr. 24. februar (der afventes ikke yderligere opdateringer).

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 24. februar 2016 til brug for endelig restafregning

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 10. februar 2016 til brug for foreløbig restafregning (opdatering af antal sygedagpengemodtagere)

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 28. januar 2016 til brug for foreløbig restafregning (opdatering af antal dagpengemodtagere)

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 25. januar 2016 til brug for foreløbig restafregning (opdatering af antal sygedagpengemodtagere) 

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 20. januar 2016 til brug for foreløbig restafregning

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. januar 2016

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. december 2015

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. november 2015

Opgørelse af bruttoledighed pr. oktober 2015

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. september 2015

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. august 2015

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. juli 2015

Opgørelse af bruttoledighed 2015 pr. 28. maj 2015
 
Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2016 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

I februar (forventeligt ca. 20. februar) 2016 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent.

Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet. Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Excel-værktøj- vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (skema opdateret 6. februar 2015)

Udmeldingsbrev om driftslofter for 2015

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige udmeldingsbrev for de nye driftslofter 2015.

Udmeldingsbrev vedr. de foreløbige driftslofter for 2015

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings endelige udmeldingsbrev for de nye driftslofter 2015.

Endelig udmeldingsbrev for driftslofterne 2015

Notat til udmelderbrev for driftslofterne 2015

Sidst opdateret: 14-08-2019