Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2017

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2017

Vejledningen om kommunernes dokumentation af driftsudgifter mv. for 2017 har nr. 9414 af 27. april 2017 på Retsinformation.

Vejledning 9414 (nyt vindue).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Til brug for beregningen af de kommunale rådighedsbeløb til endelig restafregning for 2017 skal der anvendes opgørelsen over antallet i målgrupperne pr. 20. februar 2018 (der afventes ikke yderligere opdateringer).

Opgørelse af bruttoledighed december 2017 den 20. februar 2018, der skal bruges til endelig restafregning (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed december 2017 den 8. februar 2018, der kan bruges til foreløbig restafregning (opdatering af sygedagpengemodtagere) (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed december 2017 den 1. februar 2018, der kan bruges til foreløbig restafregning (opdatering af dagpengemodtagere) (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed december 2017 den 19. januar 2018 til brug for foreløbig restafregning (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed november 2017 den 19. december 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed oktober 2017 den 21. november 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed september 2017 den 23. oktober 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed august 2017 den 20. september 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed juli 2017 den 24. august 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed juni 2017 den 28. juli 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed maj 2017 den 20. juni 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed april 2017 den 23. maj 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed marts 2017 den 21. april 2017 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed februar 2017 den 21. marts 2017 (Excel) (nyt vindue)

Desværre var der fejl i sammentællingen af ledighedsrelaterede målgrupper i oversigten af 27. februar 2017, og der er derfor lagt en ny oversigt ud 1. marts 2017.

Opgørelse af bruttoledighed januar 2017 den 1. marts 2017 (Excel) (Nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed januar 2017 den 27. februar 2017 (Excel) (nyt vindue)

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp
  • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusive de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Excelværktøj (tom) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Excelværktøj (med eksempel) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofterne for 2017

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige og endelige udmeldingsbrev om driftslofterne for 2017:

Det foreløbige udmeldingsbrev for driftslofterne 2017 (pdf) (nyt vindue)

Det endelige udmeldingsbrev for driftslofterne 2017 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-10-2022