Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2018

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2018

Vejledningen om kommunernes dokumentation af driftsudgifter mv. for 2018 har nr. 9923 af 7. november 2018 på Retsinformation.

Vejledning 9923 (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Opgørelse af bruttoledighed december 2018 den 19. februar 2019, der skal bruges til endelige restafregning (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed december 2018 den 21. januar 2019 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed november 2018 den 19. december 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed oktober 2018 den 19. november 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed september 2018 den 22. oktober 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed august 2018 den 19. september 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed juli 2018 den 21. august 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed juni 2018 den 27. juli 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed maj 2018 den 28. juni 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed april 2018 den 23. maj 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed marts 2018 den 19. april 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed februar 2018 den 20. marts 2018 (Excel) (nyt vindue)

Opgørelse af bruttoledighed januar 2018 den 28. februar 2018 (Excel) (nyt vindue)

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp
  • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

Medio januar (forventeligt ca. 21. januar) 2019 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

I februar (forventeligt ca. 19. februar) 2019 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj ud til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunes udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Excelværktøj (tom) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Excelværktøj (med eksempel) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofter

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige og endelige udmeldingsbrev om driftslofterne for 2018.

Det endelig udmeldingsbrev for driftslofterne 2018 (pdf) (nyt vindue)

Det foreløbige udmeldingsbrev for driftslofterne 2018 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-10-2022