Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for kontant- og uddanelseshjælpsmodtagere

Vi modtager jævnligt spørgsmål om kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som kan være af generel interesse.

Tilbagebetalinger efter aktivlovens § 97a skal konteres på gruppering 097 under funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp eller gruppering 093 eller 097 under funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Nej. Reglen om de 9 måneder gælder for så vidt angår uddannelseshjælpsmodtagere alene for åbenlyst uddannelsesparate (relevant i forbindelse med refusion af driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse). Og der tælles ved beregning af de 9 måneder for åbenlyst uddannelsesparate alene perioder på uddannelseshjælp. Dvs. forudgående perioder på kontanthjælp kan ikke medregnes.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor forudgående periode på kontanthjælp heller ikke kunne medregnes.

I beregning af de 9 måneder tælles perioder på uddannelseshjælp i forbindelse med refusion af driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse. Tidspunktet for, hvornår personen fik status som åbenlyst uddannelsesparat, er m.a.o. ikke afgørende for beregning af de 9 måneder.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor tidspunktet for status som åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere heller ikke var afgørende for beregningen af de 24 måneder.

Som nævnt er det perioder med uddannelseshjælp, der er relevant ved beregning af de 9 måneder.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor perioder med uddannelseshjælp var relevant ved beregningen af de 24 måneder.

Ifølge § 139, stk. 4, i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats er en periode sammenhængende, med mindre den afbrydes af en periode på en kalendermåned uden kontanthjælp.

En kalendermåned er fx en hel januar eller en hel februar. Det kan således ikke være 20. januar til 19. februar.

Hvad angår driftsudgifterne (herunder udgifter til uddannelse) til den aktive indsats blev refusionsreglerne alene ændret for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere efter kontanthjælpsreformen  (lov nr. 895 af 04/07/2013 om ændring af bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Efterfølgende er refusionsreglerne ændret for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, idet refusionen er afskaffet, når de er aktiveret i øvrig vejledning og opkvalificering (lov nr. 994 af 26/12/2015 om ændring af bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Det betyder, at staten ikke yder refusion for en kommunes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 til jobparate kontanthjælpsmodtagere

1) i de første 9 måneder på kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse om hjælp til kommunen, når der er tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, såkaldt ordinære uddannelser/kurser bortset fra tilbud om læse- skrive- regne- og ordblindekurser og realkompetencevurdering efter § 32 a, og

2) når der er tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, såkaldt øvrig vejledning og opkvalificering, herunder bl.a. særligt tilrettelagte projekter.

Her kan medregnes perioder på kontanthjælp også før 1. januar 2014.

Det samme gælder for åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, her tælles blot perioder på uddannelseshjælp eller integrationsydelse, dvs. perioder på kontanthjælp kan ikke medregnes.

Dette stemmer overens med intentionerne med kontanthjælpsreformen. Den unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de åbenlyst uddannelsesparate, der fortsat søger om uddannelseshjælp, skal nytteindsats eller andre virksomhedspraktik iværksættes hurtigst muligt og fortsætte, indtil den unge overgår til ordinær uddannelse.

De pågældende personer tæller med i opgørelsen af rådighedsbeløbet. Alle i de relevante målgrupper tæller med, da bruttoledige - passive såvel som aktive er omfattet. Personerne opgøres som helårspersoner, jf. LAB-lovens § 118, stk. 7.

Ja.

Sidst opdateret: 29-09-2020