Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Vi modtager jævnligt spørgsmål om pulje til opkvalificering inden for mangelområder, som kan være af generel interesse.

Hvor skal kommuner registrere udgifter og indtægter vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud?

I forbindelse med orienteringsskrivelse nr. 45 i efteråret 2017 forventes det udmeldt, at kommunerne skal anvende 5.68.98.104 for 2017-2019 til registrering af jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder. Indsatsen har hjemmel i § 10 a i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

Sidst opdateret: 29-09-2020