Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Vi modtager jævnligt spørgsmål om pulje til opkvalificering inden for mangelområder, som kan være af generel interesse.

I forbindelse med orienteringsskrivelse nr. 45 i efteråret 2017 forventes det udmeldt, at kommunerne skal anvende 5.68.98.104 for 2017-2019 til registrering af jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder. Indsatsen har hjemmel i § 10 a i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

Sidst opdateret: 29-09-2020