Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Folkepensionsalderen nu og fremover

Folkepensionsalderen er i 2020 66 år. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet på grund af udviklingen i levetiden. Den forhøjede folkepensionsalder skal dog vedtages af Folketinget, før den får virkning.

Folkepensionsalderen forhøjes hvert femte år på grundlag af udviklingen i levetiden med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter.

I 2020 er folkepensionsalderen 66 år. Folkepensionsalderen op til 68 år er vedtaget af Folketinget.

Folkepensionsalderen fra 2035 og frem viser den forventede udvikling i den gennemsnitlige levetid for en 60-årig. Skønnet i nedenstående tabel er foretaget af Danmarks Statistik i maj 2020.

Folkepensionsalderen forhøjes med virkning fra 1. januar til:  Folkepensionsalder Folkepensionsalder gældende for personer med følgende fødselsår:
:2019 65,5 1. januar 1954-
2020 66 1. juli 1954-
2021 66,5 1. januar 1955-
2022 67 1. juli 1955-
2030 68 1. januar 1963-
2035* 69 1. januar 1967-
2040* 70 1. januar 1971-
2045* 71 1. januar 1975-
2050* 72 1. januar 1979-
2055* 72,5 1. januar 1983-
2060* 73 1. juli 1987-
2065* 73,5 1. januar 1992-
2070* 74 1. juli 1996-

 *Folkepensionsalderen fra 2035 er et skøn og skal først vedtages af Folketinget i 2020.

Eks. En person født 25. juni 1981 er født efter 1. januar 1979 (jf. tabel), dvs. at pågældendes folkepensionsalder mindst er 72 år. Da pågældende ikke er født efter 1. januar 1983 (næste række), er pågældendes folkepensionsalder derfor 72 år.

Sidst opdateret: 24-09-2020