Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seniorførtidspension

Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højest 5 år til folkepensionsalderen, har en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension.

Fra 1. januar 2014 kan personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højest 5 år til folkepensionsalderen, benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension).

Seniorførtidspension er ikke en ny type førtidspension, men en ny ansøgningsmulighed. Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

Se satser

Indgivelse af ansøgning

Fra 1. januar 2014 har borgeren ret til særskilt at ansøge om førtidspension. Borgeren kan først indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor borgeren har højst 5 år til folkepensionsalderen. Borgeren skal desuden have haft både en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. I denne type sager skal der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud mv.
 Kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, når ansøgeren er 5 år eller kortere tid fra folkepensionsalderen, og pågældende har haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen kan indhente nødvendige nye oplysninger indenfor tidsfristen.

6 måneders frist for afgørelse

Kommunen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension.

Uddybende regler

Reglerne til brug for vurderingen af, om kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt fremgår af bekendtgørelse om seniorførtidspension samt af skrivelse om reglerne for seniorførtidspension. Der vil blive fastsat krav om, at ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse. Hvis borgeren har haft deltidsbeskæftigelse, stilles der øgede krav til længden af beskæftigelsesperioden. Dette gælder både lønmodtagere og selvstændige.

Til borgere

Det er kommunen, som beslutter, om du opfylder betingelserne for at ansøge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, bl.a. om du opfylder kravene om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Førtidspension (nye regler) på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller personlig vejledning, skal du kontakte kommunen.

Beregn din pension på borger.dk (nyt vindue)

Informationsmateriale om seniorførtidspension

Information om seniorførtidspension til borgere og sagsbehandlere

 

 

Sidst opdateret: 23-01-2019