Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom

Fra 1. januar 2018 er retten til sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom blevet til en permanent ordning.

I perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 blev der som en midlertidig ordning indført regler om en udvidet ret til sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom.

Fra den 1. januar 2018 er retten til sygedagpenge ved en livstruende, alvorlig sygdom blevet til en permanent ordning således, at:

  • en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
  • en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Det er i begge tilfælde en betingelse, at personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det er endvidere en betingelse, at en læge har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom.

 

Sidst opdateret: 15-09-2021