Spring til hovedindhold

Indsatser på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ansvarlig for en lang række af indsatser og ordninger, som har til formål at hjælpe flest mulige borgere i uddannelse eller arbejde.

STARs Nationale Job- og Uddannelsesteam

Kurser og uddannelse kan give ledige de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Læs om muligheder, ordninger og økonomi for ledige, der gerne vil opkvalificere sig.

Læs mere om tilbuddene

Virksomhedsrettede redskaber

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Læs også om virksomhedspraktik, jobrotation, traineeindsats, voksenlærling, varsling af afskedigelser m.m.

Virksomhedsrettede redskaber

Indsatser ved sygd­om, nedslidning mv.

Læs om revalidering, rehabiliteringsteam, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, seniorjob, sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, sygedagpengeopfølgning m.m.

Indsatser ved sygdom, nedslidning mv.

Virksomhedsservice og rekruttering

Virksomhedsservice i jobcentrene handler om at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

Virksomhedsservice og rekruttering

Kontaktforløb

Læs bl.a. om det fælles og intensiverede kontaktforløb, jobrettede samtaler og Styrket samarbejde om kontaktforløbet - Et tilbud om kompetenceudvikling (SOKO).

Kontaktforløb

Indsatser til unge uddannelseshjælps­modtagere

Kommuner kan tilbyde forskellige indsatser, der understøtter unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få et job som vejen til uddannelse.

 

Indsatser til unge

Handicapområdet

De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

Handicapområdet

Bring sygefraværet ned

Bliv klogere på nyeste viden om og erfaringer med at implementere målrettede og systematiske sygefraværsindsatser i praksis.

Bring sygefraværet ned
Sidst opdateret: 18-06-2024