Spring til hovedindhold

Praksisundersøgelser af reformer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler løbende praksisundersøgelser af reformer på beskæftigelsesområdet.

For at sikre en ensartet implementering af reformer over hele landet er der gennemført en række praksisundersøgelser. Undersøgelserne ser nærmere på, hvordan reformen udmøntes af kommunerne i praksis.

Sygedagpengereformen

Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden (2015)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet en praksisundersøgelse i Ankestyrelsen om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden. I praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen vurderet, om kommunernes afgørelser ved revurderingstidspunktet (efter 22 uger) er korrekte i sager, hvor borgerens sygedagpenge er forlænget, samt i sager, hvor borgeren er overgået til et jobafklaringsforløb.

Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Kontanthjælpsreformen

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen (2015)

Ankestyrelsen har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering undersøgt, om unge under 30 uden uddannelse får den rigtige hjælp af kommunen og visiteres korrekt, når de søger om hjælp til forsørgelse.

Praksisundersøgelsen

Reformen af førtidspension og fleksjob

Ny praksisundersøgelse om førtidspension (2019)

Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunerne foretager korrekte afgørelser af sager om førtidspension, der behandles uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Undersøgelse - Sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Redegørelse for Ankestyrelsens afgørelser i sager om ressourceforløb (2018)

Ankestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om praksis i klagesager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der er eller ikke er grundlag for at give førtidspension til borgere, der har klaget over, at de er visiteret til ressourceforløb frem for førtidspension.

Redegørelse for Ankestyrelsens afgørelser i sager om ressourceforløb - når borgeren har klaget over, at der ikke er tilkendt førtidspension.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne (2016)

Ankestyrelsen har undersøgt et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse af fleksjob samt kommunernes vurdering af borgeres arbejdsevne, når denne er meget begrænset.

Ankestyrelsens undersøgelse

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension (2015)

Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af kommunernes praksis i sager om tilkendelse af eller afslag på førtidspension.

Undersøgelse af praksis i sager om tilkendelse og afslag af førtidspension

 

Sidst opdateret: 19-03-2024