Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Få landsdækkende virksomhedsservice fra Jobservice Danmark

Kontakt Jobservice Danmark, hvis du har behov for hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere.

Jobservice Danmark - din direkte linje til nye medarbejdere

Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner. Det gælder også virksomheder, som vil gøre en særlig indsats for at ansætte flygtninge.

Din direkte linje til nye medarbejdere

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og giver jeres virksomhed én indgang til beskæftigelsessystemet. I samarbejde med et tovholderjobcenter leverer Jobservice Danmark en koordineret service til jeres virksomhed på tværs af hele beskæftigelsessystemet. Det kan fx være i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner.

Ring på hotlinen 72 200 350, når I:

  • Har behov for ledig arbejdskraft fra flere jobcentre
  • Har behov for opkvalificering af medarbejdere eller integration
  • Ønsker en jobserviceaftale, så I kan være på forkant med at få nye medarbejdere

Antallet af opkald til hotlinen offentliggøres hver måned den 15. i linket herunder. I opgørelsen fremgår det, hvorvidt henvendelsen har omhandlet rekruttering eller opkvalificering. Opkald vedrørende IGU er fra februar 2019 overgået til SIRI og fremgår derfor ikke i opgørelsen.

Hjælp til at rekruttere

Hjælp til at opkvalificere

Hjælp til at integrere

Jobserviceaftalen

Opgørelse over antal henvendelser til Jobservice Danmark hotline (pdf) (nyt vindue)

I får hurtig service

Jobservice Danmark formidler hurtigt en kontakt til det relevante jobcenter:

  • Inden for én arbejdsdag kontakter det relevante jobcenter jeres virksomhed. Her bliver I rådgivet om, hvordan jeres ønsker og behov kan imødekommes.
  • Inden for tre arbejdsdage bliver I præsenteret for de bedst egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde i jeres virksomhed. Eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme jeres behov

Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at rekruttere her og nu, hvis I ønsker en jobserviceaftale om et løbende og længerevarende samarbejde. Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.

Læs om virksomhedsservice (nyt vindue).

Flyer om Jobservice Danmark (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 06-12-2022
} }, false);