Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

EU-støtte ved ansættelse af medarbejdere fra EU, Norge og Island

Targeted Mobility Scheme/Your first Eures job tilbyder hjælp og økonomisk støtte til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at rekruttere medarbejdere over 35 år fra EU, Norge eller Island.

Små og mellemstore virksomheder (max 250 ansatte) kan søge om støtte til et introduktionsprogram til at sikre, at den nyansatte falder til.

Introduktionsprogrammet kan f.eks. være sprog- eller fagrelateret og kan henvende sig til én eller flere nyansatte i virksomheden. Støtten kan f.eks. også bruges til administrativ support, når den nyansatte skal søge om CPR-nummer og skattekort eller have oprettet en bankkonto.

Jeres virksomhed skal være:

  • lille eller mellemstor med højst 250 ansatte

  • lovligt registreret i et EU-land, Norge eller Island

Jeres virksomhed skal tilbyde:

  • ansættelse til en person over 35 år, der er borger og bosiddende i et EU-land, Norge eller Island. Vær opmærksom på, at personen ikke må komme fra det samme land, som vedkommende tilbydes arbejde i.

  • ansættelse i minimum seks måneder med en arbejdstid på minimum 50 % af en normal fuldtidsansættelse

  • løn og arbejdsvilkår, der lever op til den nationale lovgivning og praksis

Den ansatte må ikke udstationeres, og introduktionsprogrammet skal starte inden for de første tre uger af ansættelsen.

Støtten er mellem 810 og 2000 Euro, afhængig af omfang og indhold i introduktionsprogrammet.

Jeres nye medarbejder kan også søge EU støtte til jobsamtale og flytning. Det er dog en forudsætning, at jeres virksomhed ikke også yder økonomisk støtte.

Sådan ansøger man

Hvis den nye medarbejder er mellem 18 og 35 år, skal man rette henvendelse til Jobcenter København.

Hjælp til arbejdsgivere (TMS) hos Københavns Kommune (nyt vindue)

Er medarbejderen 35 år eller mere skal man skrive til tms@workindenmark.dk for yderligere oplysninger og ansøgningsskema.

Hjælp til arbejdsgivere (TMS) hos Workindenmark (nyt vindue) (på engelsk)

Sidst opdateret: 22-09-2020