Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ordninger, som kan hjælpe din virksomhed til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere

Din virksomhed kan få hjælp til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere gennem en række indsatser og ordninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvar for en række indsatser og ordninger, der kan hjælpe din virksomhed til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere:

Opkvalificering ved ansættelse

Voksenlærling

Jobrotation

Fleksjob

Virksomhedspraktik

Job med løntilskud

Trainee-indsats

Nytteindsats

Vil du oprette en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed? Så kan du sende en digital anmodning gennem systemet VITAS:

VITAS (nyt vindue)

Få hjælp til at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Har I brug for højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, kan I kontakte Workindenmark, som vil bistå med hjælp til rekrutteringen.

Workindenmark

International Citizen Service

Sådan fastholder I jeres seniormedarbejdere

Jeres virksomhed kan med fordel hente inspiration i Seniortænketankens seneste anbefalinger til at sikre gode vilkår for et længere arbejdsliv.

Seniortænketankens anbefalinger til et længere arbejdsliv

Hjælp en flygtning i job

”Sammen om integration” er et virksomhedspartnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder om at hjælpe flygtninge i arbejde. Din virksomhed kan indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale, der giver jer en samlet indgang til beskæftigelsessystemet og en koordineret service på tværs af jobcentre.

Virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration"

Sidst opdateret: 12-08-2021