Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Der er også særlige regler for fx handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at komme i løntilskud fra første ledighedsdag, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Der er ikke krav om forudgående ledighed for revalidender og førtidspensionister. 

Den maksimale periode for en løntilskudsansættelse hos samme arbejdsgiver afhænger af, hvilken målgruppe man er i. Jobparate ledige kan være i løntilskudsjob hos private arbejdsgivere i op til 6 mdr. og hos offentlige arbejdsgivere i op til 4 mdr. Aktivitetsparate ledige kan være 6. mdr. i et løntilskudsjob hos såvel private som offentlige arbejdsgivere, og det kan på baggrund af en konkret vurdering forlænges i op til 12 mdr. Der er ingen varighedsbegrænsning for førtidspensionister.

Få et hurtigt overblik over reglerne for privat og offentligt løntilskud med hensyn til målgrupper, løn- og arbejdsvilkår, krav om ledighedsanciennitet, maks. periode i forløb mv.

Lynoversigt over løntilskud og tilknyttet regelsæt (pdf)

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager pr. 1. januar 2024 et løntilskud på 88,92 kr. pr. time.

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Personen i løntilskudsjob får en fast timeløn, som pr. 1. januar 2024 er på 138,16 kr. Man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret dagpengemodtager som udgangspunkt være på 37 timer.

Det er muligt at få tilskud til transport (befordringsgodtgørelse).

Arbejdsgiveren får pr. 1. januar 2024 et løntilskud 129,13 kr. pr. time.

Læs mere om beregning af arbejdstid ved løntilskud i offentlige virksomheder. 

Yderligere om løntilskudsordningen

Der er andre regler, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes. Det drejer sig blandt andet om:

  • En person ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse (nettoudvidelse).
  • Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik/nytteindsats. Se oversigt over, hvem der tæller med, hvornår i nedenstående skema.
  • En tillids-/medarbejderrepræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.
  • Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i (herunder ansat med løntilskud), eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

Retsinformation: Vejledning nr. 10076 af den 19. december 2023 om løntilskud

Spørgsmål og svar om løntilskudsjob

Hvis du ønsker yderligere information og vejledning om løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter.

Sidst opdateret: 22-03-2024