Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nøglepersoner på handicapområdet i jobcentrene

En nøgleperson er en medarbejder i jobcenteret, der har en nuanceret viden om de handicapkompenserende ordninger.

Formålet med nøglepersonerne er at sikre, at alle medarbejdere i jobcentret kan yde en målrettet indsats og løbende få relevante oplysninger om job og handicap.
I menuen til venstre finder du en oversigt over nøglepersonerne i landets jobcentre fordelt efter region.

Nøglepersonens rolle og funktion

Der er stor variation jobcentrene imellem i forhold til, hvordan nøglepersonernes rolle og funktion fungerer i praksis.

Overordnet set er nøglepersonens rolle at fungere som konsulent på handicapområdet internt i jobcentret og eksternt med øvrige samarbejdspartnere, samt at fungere som bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen Job og Handicap.

Funktionen består oftest i at:

  • formidle viden fra Specialfunktionen Job og Handicap samt yde sparring til kollegerne i jobcentret om bl.a. de handicapkompenserende ordninger
  • bidrage til, at arbejdsfastholdelse og integration af personer med funktionsnedsættelse bliver en prioriteret del af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret
  • repræsentere jobcentret i det lokale netværk for nøglepersoner

Netværk for nøglepersoner

Nøglepersonerne har mulighed for at indgå i de lokale netværk for nøglepersoner. Netværkene er regionale og faciliteres af nøglepersonerne selv. Specialfunktionen Job og Handicap yder støtte i dannelse af netværk med andre nøglepersoner i området.

Netværkene bidrager til at kvalificere nøglepersonerne i deres daglige arbejde ved at være et forum med mulighed for at blive inspireret og udfordret, at samle ny viden og at få og give sparring.

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 10-08-2023