Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kontaktforløbet

Med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022 er der indgået aftale om Et forenklet kontaktforløb. Der stilles krav om færre samtaler og færre samtaletyper, og dagpengemodtagere sal i udgangspunktet kun forholde sig til én aktør ad gangen i de første 6 måneders ledighed.

Med Et forenklet kontaktforløb får a-kasserne ansvaret for de første tre måneder af deres dagpengemodtageres kontaktforløb. Derefter overgår ansvaret for kontaktforløbet til jobcenteret.

Initiativet om Et forenklet kontaktforløb indebærer samtidig en reduktion i antallet af samtaler for dagpengemodtagere fra 9 til 6 samtaler i de første 6 måneders ledighed, hvoraf a-kassen afholder de første tre samtaler i de første tre måneders ledighed, og jobcentret afholder de sidste tre samtaler i de næste tre måneder. A-kassen deltager i den første jobsamtale i jobcentret, hvis borgeren ønsker det.

Efter seks måneders ledighed aftales kontaktforløbet individuelt mellem jobcentret og borgeren. Borgeren har ret til samtaler, hvis pågældende ønsker det. Samtidig skal kommunen holde samtaler med borgeren, når den vurderer, der er behov for det. Udgangspunktet er, at samtaler holdes, når det giver mening.

Den enkelte sagsbehandler og borgeren fastlægger indholdet af jobsamtalen i overensstemmelse med formålet med kontaktforløbet, så jobsamtalen bliver meningsfuld og målrettet. Der skal være fokus på jobsøgning. 

Du kan se mere om reglerne for det individuelle kontaktforløb for de forskellige ledighedsmålgrupper i Kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Forenklet kontaktforløb (pdf)

Læs mere om implementering af Et forenklet kontaktforløb og spørgsmål og svar:

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Sidst opdateret: 25-03-2024