Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Data

Arbejd målrettet med at gøre data til et redskab, der kan omsætte tal til handling. Hav derfor fokus på at undersøge, om jeres sygefraværsdata dækker ledernes behov, og om der er brug for opkvalificering i at bruge og forstå data i hverdagen.

Kerneelement: Data

Kort om kerneelementet

Kerneelementet Data har til formål at sikre et ensartet og tværgående indblik i sygefravær og trivsel på arbejdspladsen samt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udvikling af tiltag, og hvor der er behov for særlige indsatser.

Hvis du vil hente indsatsmodellen med en uddybende beskrivelse af kerneelementet, kan du finde det her:

Om indsatsmodellen

Vil du blive klogere på, hvordan man implementerer sygefraværsindsatser? Så kan du finde anbefalinger fra implementeringsforskningen og tidligere indsatser på offentlige arbejdspladser her: 

Anbefalinger til implementering

Data som redskab til at nedbringe sygefravær

"Nødvendig og præcis data er blevet tilgængelige i løbet af projektperioden. Leder kan nu selv trække data og bruge det aktivt, hvilket har gjort, at der er langt mere opfølgning nu. "

- Projektleder, Undervisning 

Opdatering af sygefraværsdata

"Ingen brugte data før, de fik det bare. Vi har derfor fokuseret på brug af data og tilgængelighed med gode visuelle rapporter, men også en person, der kan hjælpe ledere med at oversætte data. Vores ledere opdagede, at deres opfattelser af deres medarbejderes sygefravær ikke var korrekt."

 

- Projektleder, Erhvervsskole

Kompetenceudvikling af ledere

"Vi har afholdt workshops for ledere, AMR og TR, hvor de er blevet klædt på til at bruge tallene aktivt. Så har de mødtes hver måned og set på sygefravær og brugt de nye rebskaber, de har fået. Der er opnået et fælles ansvar for at forstå og læse data, og det er noget, der drøftes nu også leder og medarbejder imellem, hvilket ikke har været tilfældet tidligere."

- Projektleder, Daginstitution

Opmærksomhedspunkter

  • Vær opmærksom på at aktiv brug af data indebærer både kvantitativ og kvalitativ data samt både sygefraværsdata og trivselsdata.
  • Det er hensigtsmæssigt at lave en indledende undersøgelse af datatilgængelighed og – kvalitet, da arbejdspladsens datasystemer ikke altid er i stand til at udvikle og trække alt det ønskede data.
  • Vær opmærksom på god forventningsafstemning på forskellige ledelseslag om, hvilken data der er tilgængelig, og hvad data skal bruges til.
  • Forsinket og/eller forældet data, f.eks. datasystemer, der endnu ikke er blevet implementeret eller sygefraværsdata, der først er tilgængeligt for lederne flere måneder efter den periode, som data dækker over, kan gøre det svært at arbejde aktivt med data som et redskab i sygefraværshåndteringen.
  • Manglende validering af data kan gøre det usikkert at arbejde aktivt med data. En forkert eller manglende registrering af sygemeldinger svækker validiteten af data, mens en korrekt og ensartet registreringspraksis øger validiteten og brugbarheden af data. Sygefraværsdata kan derfor med fordel tænkes sammen med arbejdet omkring sygemeldingsprocedurer.
Sidst opdateret: 26-03-2024