Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Data og Evaluering

Her på siden findes viden om data og monitorering af IPS-indsatsen på nationalt plan.

Kortlægning af udbredelse af IPS

STARs monitorering af udbredelsen af IPS vil være tilgængelig på jobindsats.dk medio 2024. Linket til rapporten vil findes her på siden.

Det er muligt for alle landets kommuner at koble data til monitoreringen ved at anvende STARs persongruppemarkør, som beskrevet nedenfor. Der vil desuden oprettes en særskilt rapport for puljeprojektet IPS for unge.

Registrering af IPS-forløb for alle landets kommuner

Persongruppemarkøren "IPS STAR" er nu tilgængelige i de kommunale fagsystemer. Alle kommuner, der arbejder med IPS, opfordres til at bruge markøren på tværs af målgrupper. Således vil STAR kunne udvikle monitoreringsrapporter, der løbende følger den nationale udbredelse af IPS. Den enkelte kommune vil dermed kunne følge deres data på jobindsats fra medio 2024.

Anvender jeres kommune i forvejen en IPS-markør, er det muligt at dobbeltregistrere.

Markøren ”IPS STAR” anvendes til IPS-forløb, hvor borgeren er tilknyttet den regionale behandlingspsykiatri (uanset om borgeren får andre tilbud samtidigt).

Deltageren beholder samme markør gennem hele forløbet, også selvom pågældende afsluttes i psykiatrien undervejs. Markøren beholdes, så længe den enkelte deltager er i efterværn. Når efterværnet slutter, skal I selv registrere en slutdato på den enkelte borgers markering.

Særligt for puljen IPS for unge

I puljen IPS for unge, skal alle projektkommuner registrere deres IPS-forløb på STARs persongruppemarkeringer*.

Markøren anvendes således:

  1. ”IPS STAR” anvendes ved forløb i den regionale behandlingspsykiatri (uanset om borgeren får andre tilbud samtidigt)
  2. ”IPS-lignende indsats STAR” anvendes ved forløb i socialpsykiatrien eller andre støtte-/behandlingstilbud

Deltageren beholder samme markør gennem hele forløbet, også selvom pågældende afsluttes i psykiatrien eller undervejs i et IPS-lignende forløb bliver tilknyttet psykiatrien. Markøren beholdes, så længe den enkelte deltager er i efterværn. Når efterværnet slutter, skal I selv registrere en slutdato på den enkelte borgers markering.

* Kommuner, der i forvejen anvender IPS Sjællands markør, behøver ikke at omregistrere.

Kvalitetsmålinger

Kvalitetsmåling er et værktøj, der måler graden af kvaliteten af IPS og den evidensbaserede praksis. Målingen vil give et overblik over, hvor langt de enkelte kommuner er med at implementere IPS-metoden og de forskellige elementer af IPS. Studier viser, at IPS-team, der arbejder metodetro, har større effekter end teams med lav implementeringsgrad. Kvalitetsmålingerne kan dermed bruges som værktøj til dialog for at understøtte og forbedre kvaliteten af indsatsen.

Det danske IPS-ambassadørkorps vil i løbet af 2024 udvikle et fælles koncept for kvalitetsmåling, som er tilpasset en dansk kontekst. Ambitionen er at udvikle et lettilgængeligt og forenklet kvalitetsmål. Her på siden vil I kunne finde guide og vejledning til de kommende kvalitetsmålinger.

Sidst opdateret: 26-03-2024