Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Sygemelding

Sygemeldingsprocedurer har en positiv effekt på sygefravær, når de bliver fulgt ensartet og med opfølgning. Få jeres sygemeldingsprocedurer til at virke i praksis ved at inddrage ledere og medarbejdere og skabe tillid til sygefraværshåndteringen.

kerneelement sygemelding

Kort om kerneelementet

Kerneelementet Sygemelding skal bidrage til fastholdelse og hurtigere tilbagevenden til arbejde gennem tydelige og ensartede sygemeldingsprocedurer. Formålet er bl.a. at sikre en løbende kontakt mellem leder og medarbejder og at skabe klarhed om forventningerne i forbindelse med sygefraværshåndteringen.

Hvis du vil hente indsatsmodellen med en uddybende beskrivelse af kerneelementet, kan du finde den her:

Om indsatsmodellen

Vil du blive klogere på, hvordan man implementerer sygefraværsindsatser? Så kan du finde anbefalinger fra implementeringsforskningen og tidligere indsatser på offentlige arbejdspladser her: 

Anbefalinger til implementering

Få sygemeldingsprocedurerne til at virke i praksis

"Vores sygefraværspolitik er velbeskrevet, men når vi kommer ud på arbejdspladserne, bliver den ikke fulgt. De steder, hvor man er udfordret på sygefravær, der kan vi konstatere, at der ikke er styr på retningslinjerne"

- Projektleder, Folkeskole og Dagtilbud

Opnå øget kvalitet i sygefraværssamtalen

"Vi har trænet lederne og TRIO'erne i en ny måde at anskue samtalerne på. Det skal være mere med udgangspunkt i at løse en kvalificeret kerneopgave først og på den baggrund skabe øget trivsel."

- Projektleder, Undervisning og Daginstitution

 

Tidlig indsats i samarbejde med jobcentret

"Vi har fokuseret på et tidligt samarbejde med jobcentrene. Vi har skabt øget kendskab til hinanden og fået gjort det klart, hvornår det er særligt vigtigt at tage kontakt til hinanden. Det er der kommet en formel samarbejdsaftale ud af"

- Projektleder, Folkeskole

Opmærksomhedspunkter

  • Det kræver ofte en kulturforandring at få sygemeldingsprocedurer til at blive fulgt i praksis. Der er derfor behov for inddragelse af både ledere og medarbejdere.
  • Det er vigtigt at tilpasse kommunikation omkring regler for sygemelding og samtaler til medarbejderne, så de føler sig trygge og forstår vigtigheden og formålet med sygefraværshåndteringen.
  • Ledere kan opleve sygefraværssamtaler som grænseoverskridende. Hvis de ikke følger retningslinjerne, kan det skyldes manglende værktøjer eller viden til gennemførelsen af samtalerne. 
  • Systematisk opfølgning af sygefraværshåndteringen med lederne er vigtig. Det er ikke givet, at kurser og større tilgængelighed af materiale får alle ledere til at følge procedurerne i praksis. 
Sidst opdateret: 26-03-2024