Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Hvad indebærer isbryderordningen?

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Tilbud om ansættelse i isbryderordningen gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet til personer der mangler relevant erhvervserfaring.

Isbryderordningen kan vare i op til ét år, og personen ansat i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser. Under ansættelsen får arbejdsgiveren tilskud til den medarbejderens løn. Det konkrete løntilskud forhandles med jobcentret.

Hvem kan komme i isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at følgende kriterier er opfyldt:

  • borgeren har et handicap
  • borgeren har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
  • borgeren mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
  • ansættelsen i isbryderordningen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Man kan komme i isbryderordningen uanset forudgående forsørgelsesgrundlag. Der er således ikke krav om ledighed forud for ansættelse i isbryderordningen, og borger kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Isbryderordning og dagpengeret

Der forbruges af dagpengeperioden i perioden, hvor personen er ansat i isbryderordningen. Det er ikke et krav, at isbryderen står til rådighed for arbejdsmarkedet, under sin løntilskudsansættelse, medmindre der modtages supplerende dagpenge under forløbet.

Regler

Målgruppen for løntilskud til nyuddannede med handicap er beskrevet i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 5.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Derudover kan findes svar på mange spørgsmål omkring løntilskud i vejledning om løntilskud og nedenstående skrivelse fra STAR:

Vejledning om løntilskud, VEJ nr 10040 af 30/09/2022

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 22-03-2024