Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Organisering af jeres IPS-team

Få inspiration til, hvordan jeres IPS-team kan organiseres, og hvordan roller og arbejdsgange kan tilrettelægges for at sikre en god implementering af IPS. Nederst på siden kan I læse om ledelsens opbakning, som er afgørende for indsatsens forankring.

Hvad er et IPS-team?

Et IPS-team består af en IPS-teamleder og et antal IPS-konsulenter. IPS-teamlederen har ansvaret for, at IPS-teamet udfører en modeltro IPS-indsats og arbejder selv med metoden med et mindre caseload. 

Ikke alle kommuner har mulighed har prioritere at have en IPS-teamleder. Her er det vigtigt at tage stilling til, hvor IPS-teamlederens opgaver og funktioner i stedet kan placeres. Det kan f.eks. være hos en personaleleder, fagkoordinator eller fagkonsulent.

Det er heller ikke alle kommuner, som har nok borgere, der er tilknyttet psykiatrien, til at have én eller flere IPS-konsulenter ansat, som er fuldt dedikeret til en IPS-indsats. Her er der mulighed for at dele opgaven på halvtidsmedarbejdere, så IPS-konsulenterne har en kollega at støtte sig til i hverdagen.  

IPS-konsulentens opgaver og roller

IPS konsulenterne skal primært fokusere deres arbejde på beskæftigelsesindsatsen og have kontakten til deltagerne, de lokale virksomheder og psykiatrien. Det er forskelligt, om IPS-konsulenten har myndighedsansvar.

IPS-teamlederens opgaver og roller

IPS-teamlederens hovedansvar er at sikre, at teamet har gode beskæftigelsesrater. En god IPS-indsats hjælper flest muligt IPS-deltagere med at finde og fastholde jobs, de godt kan lide. Det er IPS-teamlederens hovedfunktion at sørge for, at det sker.

Jobcenterledelsens rolle

Den øverste ledelse spiller en væsentlig rolle både i implementeringen og den fortsatte succes for et IPS-team. Her er både den økonomiske og den strategiske kompetence placeret, og opbakning herfra til IPS-teamet er en vigtig faktor i IPS-teamets succes.

Sidst opdateret: 26-03-2024