Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Samarbejde mellem psykiatri og kommune

Et af de grundlæggende principper i IPS er, at IPS-indsatsen er integreret i den psykiatriske behandling. I IPS samarbejder IPS-konsulenten og behandlerteamet ud fra deltagerens mål om job eller uddannelse. Her på siden finder I brugbar viden om psykiatriens rolle i IPS-indsatsen.

Psykiatriens rolle i IPS

Psykiatrien har en vigtig opgave i hurtigst muligt i behandlingsforløbet at afklare patienternes beskæftigelsessituation og informere relevante patienter om muligheden for en IPS-indsats. Derudover anbefales det, at psykiatrien har brochurer, plakater og lignende om IPS liggende synligt i venteområder mv. til inspiration.

Det er vigtigt, at IPS-konsulenterne arbejder tæt sammen med behandlerne i psykiatrien om de deltagere, der er med i IPS, så deltagerne oplever, at indsatsen er koordineret, og de arbejder sammen om ét fælles mål om ordinært arbejde eller uddannelse.

De psykiatriske behandleres viden er vigtig for IPS-konsulenten ift. at finde det rette jobmatch. Derfor er det vigtigt, at psykiatriske behandlere kommunikerer rettidigt med IPS-konsulenterne omkring forhold som:

  • Symptomer
  • Mestringsstrategier
  • Triggere og faresignaler
  • Bivirkninger ved medicin, herunder også evt. medicinjusteringer
  • Styrker og ressourcer.

Det anbefales at afholde et fælles opstartsmøde mellem deltageren, IPS-konsulenten og den psykiatriske behandler, når en ny deltager starter i IPS. Derudover er det vigtigt, at IPS-konsulenterne og behandlerne kommunikerer løbende og mødes jævnligt, eksempelvis når IPS-konsulenterne er tilstede i psykiatrien, men også via mail og telefon, når der er behov for det.

Samlokation

Samlokation betyder, at de kommunale IPS-konsulenter er tilstede i psykiatrien mindst én gang om måneden, men gerne oftere. Nogle steder deltager IPS-konsulenter på dele af behandlingskonferencerne, hvor IPS-deltagerne drøftes. IPS-konsulenterne kan også være synligt tilstede i psykiatrien på anden vis.

I nogle tilfælde kan der være lang afstand til psykiatrien, som udfordrer det tætte samarbejde. I sådanne tilfælde må samarbejdet tilrettelægges derefter. Nogle steder deltager IPS-konsulenterne eksempelvis via video på behandlingskonferencerne i psykiatrien.

Del succeserne

Det en god idé at dele erfaringer i IPS med hinanden på tværs af kommune og region. Det kan være på konferencer, personalemøder, i nyhedsbreve mv. Det giver energi til det videre arbejde at være en del af en succes.

 

Nogle steder sætter deltagerne en sommerfugl op på væggen eller markerer på anden vis, når de kommer i job eller uddannelse. Det medvirker til at fastholde håbet og troen på, at det kan lykkes hos andre deltagere i IPS og synliggør samtidig også succeser for medarbejderne. 

Samarbejde på ledelsesniveau

Erfaringen har vist, at det er afgørende for implementeringen af IPS, at ledelserne både i kommunerne og regionen bakker op om IPS. Det anbefales derfor, at der etableres et lokalt ledernetværk med deltagere fra kommunen og region, som mødes minimum to gange om året for at gøre status på IPS-samarbejdet og drøfte eventuelle barrierer.

Sidst opdateret: 05-07-2024