Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Forebyggelse

Forebyg sygefravær gennem målrettede og lokalt tilpassede tiltag, der bygger på viden om årsagerne til sygefraværet. Understøt en kulturforandring gennem systematisk inddragelse og fokus på kommunikation.

Kerneelement Forebyggelse

Kort om kerneelementet

Kerneelementet Forebyggelse er afgrænset til to spor:

  • Spor 1) er målrettet særligt belastede afdelinger, hvor der er aktuelle og kendte udfordringer inden for det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø eller behov for styrket fokus på kerneopgaven. Det indebærer, at projekterne skal udvælge bestemte afdelinger, som skal have en fokuseret forebyggelsesindsats.
  • Spor 2) er målrettet afdelinger, hvor der i mindre grad er aktuelle udfordringer med sygefraværet, men hvor læring fra det første spor med fordel kan implementeres som forebyggende tiltag. Det indebærer, at projekterne skal sikre systematisk vidensdeling.

Hvis du vil hente indsatsmodellen med en uddybende beskrivelse af kerneelementet, kan du finde den her:

Om indsatsmodellen

Vil du blive klogere på, hvordan man implementerer sygefraværsindsatser? Så kan du finde anbefalinger fra implementeringsforskningen og tidligere indsatser på offentlige arbejdspladser her: 

Anbefalinger til implementering 

Fra det brede til det målrettede

”Vi har før arbejdet med mange forebyggende indsatser, men det nye er, at vi arbejder med det målrettet på udvalgte afdelinger, hvor vi indsamler viden fra afdelingerne, og så laver indsatser, der passer til deres problemer.”

- Projektleder, Hospital

Hvordan udvælger vi afdelinger?

”Chefteamet har valgt afdelinger ud sammen med afdelingsledere. I den proces har vi fået blik for, at sygefravær også er et symptom på alt muligt andet i afdelingen – ledelse, manglende struktur, økonomi, mange børn."

- Projektleder, Folkeskole

God kommunikation er forebyggende

"Vi er begyndt at tale om fravær i fredstid. Det vil sige, at vi ikke kun taler om fravær, når en medarbejder er fraværende, eller når der er store problemer med fravær, men når der ikke er."

- Projektleder, Daginstitution

Når samtaler bliver forebyggende

"Vi har haft stort fokus på samtalerne og at bruge samtalerne mellem leder og medarbejdere forebyggende. Samtaler bliver forebyggende, når vi bruger dem til at tale om helheden, om organisationen og om dem, der er tilbage."

- Projektleder, Daginstitution

Opmærksomhedspunkter

  • Forebyggelse handler i høj grad om at ændre kulturen på en arbejdsplads. Dette tager tid og kræver høj grad af inddragelse og god kommunikation. 
  • Forebyggelse kan have et langsigtet perspektiv og kan derfor opleves svært for medarbejdere og ledere at knytte til her-og-nu-opgaver. Tænk derfor også i små ændringer, der kan synes "for små", men har stor virkning, fordi de netop kan implementeres i en travl hverdag. 
  • Forebyggelse kommer ofte til at indebære kompetenceudvikling, hvor alle medarbejdere skal være fraværende på samme tid, hvilket skaber udfordringer i forhold til vagtplanlægning. Tænk derfor også i mindre sessioner, hvor kompetenceudvikling kan foregå på allerede planlagte møder eller tidspunkter, hvor medarbejdere er samlet. 
  • Arbejdspladserne oplever, at de målrettede og lokalt tilpassede tiltag kræver flere ressourcer, da tiltagene kan være meget forskellige og derfor kræver forskellige kompetencer. Vær derfor opmærksom på antallet af udvalgte afdelinger til den forebyggende indsats.
  • Arbejdspladserne oplever udfordringer med implementering af de forebyggende tiltag, hvis de udvalgte afdelinger ikke er parate til en indsats eller ikke oplever at blive inddraget fra start. Vær derfor opmærksom på at udvælge afdelinger på baggrund af fx både højt sygefravær og parathed. 
Sidst opdateret: 26-03-2024