Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Definition af begrebet ”virksomhed” ved arbejdsfordeling

Det er en betingelse for etablering af en arbejdsfordeling, at den omfatter alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

Alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, der skal være omfattet af arbejdsfordelingen.

Alle medarbejdere kan være omfattet af arbejdsfordelingen, selvom en eller flere deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen.

Hvis en eller flere medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed ikke er omfattet af arbejdsfordelingen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Det gælder uanset baggrunden, herunder fx at en eller flere medarbejdere har afvist at være med i en kollektiv aftale om arbejdsfordeling.

Forskellige afdelinger eller produktionsenheder i virksomheden kan godt afholde forskellige arbejdsfordelinger i forskellige perioder.

Tvivlsspørgsmål om, hvad der er en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, skal afgøres i det fagretlige system.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd kan i særlige tilfælde godkende en arbejdsfordeling, selv om betingelsen om, at arbejdsfordelingen skal omfatte enten hele virksomheden, virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden, ikke er opfyldt.

Det forudsætter, at parterne er enige om det, eller at en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst.

Sidst opdateret: 22-05-2023