Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Medlemskab af en a-kasse

Som udgangspunkt kan en person frit kan vælge, hvilken a-kasse der ønskes medlemskab af.

En person kan som udgangspunkt frit vælge. hvilken a-kasse han eller hun ønsker at være medlem af.

Nogle a-kasser har dog fastsat et bestemt optagelsesområde. Det vil sige en afgrænsning af, hvilke grupper, der kan optages som medlemmer, herunder både som lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende.

A-kassernes medlemskontingenter varierer, og der er derfor forskellige kontingentsatser afhængig af medlemskabet. Fx om personen optages på baggrund af deltidsarbejde eller fuldtidsarbejde, om personen er under uddannelse eller, om personen er senior.

Medlemskontingentet til a-kassen består blandt andet af et bidrag til staten, som er fastlagt i lovgivningen. Dette bidrag er ens for alle a-kasser. Endvidere består kontingentet af et administrationsbidrag til a-kassen. Størrelsen af dette bidrag fastsættes af den enkelte a-kasse, og kan ses på de enkelte a-kassers hjemmesider.

Vi henviser til den enkelte a-kasses hjemmeside, som kan ses på oversigten over a-kasser.

Oversigt over a-kasserne

Styrelsen fører statistik over a-kassernes kontingenter og medlemstal.

A-kassernes administrationsbidrag

A-kassernes medlemstal

Sidst opdateret: 16-09-2021