Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilsyn med Seniorpensionsenheden

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Seniorpensionsenhedens bestyrelse og sender et årligt tilsynsbrev.

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med bestyrelsen for Seniorpensionsenheden. Det er et overordnet tilsyn med, om Seniorpensionsenhedens bestyrelse driver Seniorpensionsenheden i overensstemmelse med lovgivningen. Det er bestyrelsens ansvar at kontrollerer og monitorerer den daglige drift.
Tilsynets fokus er på borgernes retssikkerhed og effektiv administration.
Tilsynet med Seniorpensionsenhedens bestyrelse sker gennem et årligt tilsyn, hvor ministeren sender et tilsynsbrev. Det bygger på blandt andet følgende materiale:

  • Seniorpensionsenhedens årsrapport
  • Seniorpensionsenhedens interne og eksterne revisionsprotokollater
  • Beretningen fra Seniorpensionsenhedens bestyrelse til tilsynet inkl. en række nøgletal til belysning i udviklingen i effektiviseringer, retssikkerhed, digitalisering og kontrol
  • Redegørelse fra Ankestyrelsen om kvaliteten i sagsbehandlingen i klagesager

Seniorpensionsenheden er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar, der er oprettet ved lov. Seniorpensionsenheden varetager opgaven med tilkendelse af seniorpension, mens det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler af seniorpensionen.

Tilsynsmateriale for 2021

Tilsynsbrev 2021 (pdf)(nyt vindue)

Tilsynsskema 2021 (pdf)(nyt vindue)

Bestyrelsens svar på tilsynsbrevet 2021 (pdf)(nyt vindue)

BEU brev - Orientering om tilsyn med Seniorpensionsenheden 2021 (pdf)(nyt vindue)

Seniorpensionsenhedens årsrapport for 2021 fra ATP (pdf)(nyt vindue)

Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden 2021 (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 31-07-2023