Spring til hovedindhold

Tilsyn på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger op på, om lovgivningen inden for beskæftigelsesområdet forvaltes i overensstemmelse med de politiske intentioner og om den fungerer hensigtsmæssigt.

Tilsyn med a-kasser

STAR fører tilsyn med, at a-kasserne forvalter dagpengeområdet korrekt og effektivt og om Folketingets intentioner med gældende love og regler således bliver indfriet af a-kasserne.

Læs mere om tilsyn med a-kasser

Tilsyn med Pensionsenheden

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Seniorpensionsenhedens bestyrelse og sender et årligt tilsynsbrev.

Tilsyn med Seniorpensionsenheden

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse med udgangspunkt i fire fokusområder og sender et årligt tilsynsbrev.

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn