Spring til hovedindhold

Puljer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række statsfinansierede puljer. De er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Aktuelle ansøgningspuljer

En række af de puljer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer, er målrettet grupper, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

 

Aktuelle ansøgningspuljer

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet vejledninger om administration af tilskud fra puljerne og retningslinjer for anvendelse af tilskud. Herudover har vi udarbejdet standardskabeloner.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner

Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tidligere udmeldt puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet. Oversigten viser de puljer, der er lukket for ansøgninger.

Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Tilsagn om tilskud

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbetaler tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl. Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilskud.

Tilsagn om tilskud