Spring til hovedindhold

Anmodning om data til statistik, analyse og forskningsformål

Styrelsen kan videregive data til statistik og forskningsformål efter en konkret individuel ansøgning og vurdering

Data til statistik, analyse og forskningsformål

Ønsker du at bruge styrelsens data på personniveau til statistik, analyse og/eller forskningsformål, har du mulighed for at ansøge om adgang til data via styrelsens ansøgningsskema.

Sådan ansøger du om data

Data kan videregives til dig (som ny dataansvarlig), såfremt du kan redegøre for formål, din hjemmel til behandling af data, og at du og din eventuelle databehandler bl.a. skriver under på, at data kan behandles sikkert, og at databeskyttelsesreglerne kendes og følges.

Herunder finder du ansøgningsskema. Ansøgningsskema indeholder vejledning i udfyldelse af ansøgning om videregivelse af data til statistik, analyse og forskningsformål.

Ansøgningsskema

Du skal bruge MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur for at udfylde ansøgningsskemaet.

I forbindelse med ansøgningen efterprøver styrelsen, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag og at de øvrige krav og principper i databeskyttelsesreglerne overholdes.

Hvis Styrelsen godkender ansøgningen kan data videregives som en enkeltleverance, eller der kan indgås en aftale om løbende leverance af data.

Styrelsen kan fakturere de omkostninger styrelsen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen samt klargøringen og leveringen af personoplysningerne til brug for videregivelse. Der afregnes for faktisk afholdte timer.

Timepris for styrelsens medarbejder i 2023: kr. 570 (eksl. moms)
Timepris for ekstern konsulent i 2023: kr. 961 (eksl. moms)

STARs faste leverancer af data

Styrelsen videregiver i dag personoplysninger fra Styrelsens statistiske datavarehus (DSDW) i faste leverancer til en række andre myndigheder. Oplysningerne videregives dels efter ansøgning, og dels i forlængelse af lovgivning.

Oversigt over STARs faste løbende leverancer.  

Herudover videregiver Styrelsen personoplysninger i enkeltleverancer til f.eks. forskningsprojekter.

Sidst opdateret: 14-03-2024