Spring til hovedindhold

Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på næsten 900 stillingsbetegnelser.

Den viser fx om der er meget gode (mangel eller paradoksproblemer), gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder (RAR-områder).

Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt en survey med viden fra ca. 147.000 rekrutteringsforsøg (ved hjælp af jobopslag) om deres mulighed for at få den efterspurgte arbejdskraft.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli. Den viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag. Den beskriver situationen, som den er her og nu.

Der er fire kategorier i Arbejdsmarkedsbalancen.

  1. Mangel på arbejdskraft: Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Der er mangel på arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode.
  2. Paradoksproblemer: Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. For stillingerne gælder, at jobmulighederne er rigtig gode.
  3. Gode jobmuligheder: Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er gode.
  4. Mindre gode jobmuligheder: Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning. Der er overskud af arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er mindre gode.

Metode

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en rekrutteringsssurvey blandt virksomheder, der repræsenterer knap halvdelen af beskæftigelsen i Danmark.

Metoden (pdf)

Rekrutteringssurveyen baserer sig på viden fra svar fra ca. 147.000 rekrutteringsforsøg i hele landet om deres arbejdskraftbehov og evt. rekrutteringsvanskeligheder. Surveyen gennemføres hver anden måned og har typisk en svarprocent på ca. 75%. 

Rekrutteringssurveys

Arbejdsmarkedsbalancen understøtter vejledning og styring af indsats i bl.a. jobcentre og a-kasser

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i jobcentrene, arbejdsløshedskasserne, hos andre aktører og i de regionale områder.

Arbejdsmarkedsbalancen kan bruges til at målrette vejledning om jobsøgning og de aktiveringstilbud, som jobcentrene giver til ledige.

Arbejdsmarkedsbalancen anvendes også som grundlag for styring af følgende ordninger:

  • National liste over tilskud til voksenlærlingeaftaler for beskæftigede
  • Positivliste over uddannelsesmuligheder (tilbud) for ledige, både national (6 ugers jobrettet) og regional
  • Opkvalificering i opsigelsesperioden for personer omfattet af reglerne vedr. større afskedigelser
  • Positivliste for opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (ikke-EU/EØS-borgere).

Derudover kan arbejdsmarkedsbalancen bruges i den regionale overvågning af beskæftigelsessituationen og evt. ubalancer.

Sidst opdateret: 26-03-2024