Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skaber grundlag for en effektiv arbejdsmarkedspolitik, til gavn for borgere og virksomheder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen består af tre centre og ni kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for de regionale Workindenmark-centre (i København, Odense og Århus) og Specialfunktionen Job og Handicap.

Styrelsens centre, kontorer og enheder

Styrelsens strategi

Styrelsens direktion

Årsrapport 2019 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 12-10-2020