Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Love og regler om den aktive beskæftigelsesindsats

På retsinformation.dk ligger love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og vejledninger for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings område.

Love og regler for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings område kan du finde på retsinformation.dk:

Retsinformation

Lovforslag og bemærkninger hertil kan du finde ved i udvidet feltsøgning at søge på "Lovforslag", dokumenttype "Lovforslag som fremsat", Folketingsår (det år hvor samlingen starter), og ministerium "Beskæftigelsesministeriet".
 
Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

Love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og vejledninger

På retsinformation.dk bruges forkortelserne:

  • LOV: Lov
  • LBK: Lovbekendtgørelse
  • BEK: Bekendtgørelse
  • VEJ: Vejledning.

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.

Sidst opdateret: 07-03-2024