Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 5/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Digital underskrift af blanketter mm.

26. september 2023

Der er nu vedtaget ændringer i bekendtgørelse nr. 1054 af 12/07/2023 om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser (Bekendtgørelsen). Det betyder, at a-kasserne fremover kan underskrive følgende blanketter mm. digitalt i forbindelse med indsendelse af disse til Regnskabstilsynet:

• Manuel refusion (blanket 1)
• Fejludbetalinger (blanket 2)
• Medlemsbidrag (blanket 3)
• Administrationsbidrag EØS
• Regulering af medlemsbidrag mv. for tidligere år
• Administration SKB Danske Bank (oprette, ændre og slette)
• Betalingsmaksimum SKB Danske Bank (ændre maks.)

I forbindelse med muligheden for digital underskrift af ovennævnte blanketter mm. er det vigtigt at præcisere, at der alene er tale om en ændring i måden af underskrive på. Behandling/udfyldelse af blanketter mm. samt deadlines er uændret.

På vedlagte fuldmagter tilkendegiver a-kasserne for hvert område, hvem der må underskrive egenhændigt og/eller med digital underskrift.

Ved digital underskrift forstås en underskrift med digital signatur, NemID, MitID eller lign. jf. § 22, stk. 5 i bekendtgørelsen.

Ved anvendelse af digital signatur, skal der anvendes en signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, kvalificerede certifikater eller højere og den unikke reference til den digitale dokumentsignering skal fremgå af dokumentet, således at det er muligt at validere den digitale signatur jf. § 22, stk. 6 i bekendtgørelsen.

A-kasserne bedes udfylde de vedlagte fuldmagter og returnere dem til regnskabstilsynet@star.dk senest d. 16. oktober 2023, samtidig tilbagekaldes nuværende fuldmagter.

Venlig hilsen

STAR Brønderslev, Regnskabstilsynet

Sidst opdateret: 26-09-2023