Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings strategi

Styrelsens mål er: Flest muligt i job – til gavn for den enkelte, virksomheder og Danmark

Styrelsens strategi indeholder 4 ambitioner: Hjælper, Ansvarlig, På forkant, Stor arbejdsglæde.

STAR hjælper på beskæftigelsesområdet

 • Vi er en tilgængelig styrelse, som vores omverden kan komme i dialog med, når der er brug for det
 • Vi er en åben og transparent styrelse, der kommunikerer om vores processer, og hvad vi kan hjælpe med
 • Vi deler og udstiller målrettet vores data, vores digitale løsninger og vores viden med omverdenen
 • Vi lytter til og involverer vores interessenter og brugere, når vi udvikler løsninger, så de får størst mulig værdi for brugerne.

STAR er en ansvarlig styrelse

 • Vi har en professionel, sikker og effektiv drift
 • Vi har styr på økonomien og forvalter vores ressourcer med omhu
 • Vi er i front på sikkerhed og databeskyttelse
 • Vi optimerer og tilpasser løbende vores metoder og arbejdsgange, så de matcher samfundsudviklingen.

STAR er på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet

 • Vi opsøger aktivt ny teknologi, nye tendenser, metoder, arbejdsformer og løsninger
 • Vi tager stilling til, hvordan nytænkning kan forbedre vores arbejde
 • Vi er systematisk i dialog med vores omverden om deres behov for viden og løsninger
 • Vi tager ansvar for innovationen af beskæftigelsesområdet og sætter faglig retning.

STAR er en arbejdsplads med stor arbejdsglæde

 • Vi har tillid til hinanden, vi lytter og opfordrer til, at alle kan bidrage med deres meninger, idéer og input
 • Vi er en organisation med høj faglighed og meningsfulde opgaver
 • Vi har et velfungerende kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden, spiller hinanden gode og fejrer hinandens resultater
 • Vi prioriterer udvikling af både ledere og medarbejdere og har fokus på en åben, anerkendende og tillidsfuld ledelsesstil.

Kerneopgaver

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre kerneopgaver:

 • Politikforberedende arbejde
 • Implementering og tilsyn
 • Viden og digitalisering.

Politikforberedende arbejde

Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af
politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Målet er at understøtte politiske aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.

Implementering og tilsyn

Styrelsen understøtter implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter. Styrelsen monitorerer løbende indsatsen ift. ledige, herunder kommuner og a-kassers indsats, og fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres.

Viden og digitalisering

Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for politiske interessenter, beskæftigelsessystemet generelt og for samfundet. Styrelsen udvikler og vedligeholder ligeledes digitale løsninger, som understøtter beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af reformer på beskæftigelsesområde.

Mål og resultatplan for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2024 (pdf)

Resultatløn 2023 (pdf)

Sidst opdateret: 01-07-2024