Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 6/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Indsendelse af administrationsaftale, budget og opgørelse af fællesudgifter

27. november 2023

Administrationsaftale og budget for 2024

Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, og aftalen gælder for 2024, skal a-kassen sende den underskrevne aftale og et budget for 2024 til styrelsen.

Materialet skal sendes til styrelsen senest den 31. december 2023.

Budgettet skal udarbejdes på vedlagte bilag 1.

Aftalen gældende for 2024 skal sendes til styrelsen uanset, om afgørelsen er indgået i et tidligere år. A-kassen anmodes om at være opmærksom på, at aftalen er opdateret med hensyn til henvisning til gældende regler.

Materialet sendes til star@star.dk med titlen ”Administrationsaftale for 2024 – Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes.

Opgørelse over faktisk afholdte udgifter 2023

Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation og aftalen gælder for 2023, skal a-kassen sende en opgørelse over faktisk afholdte udgifter for 2023 til styrelsen.

Opgørelsen skal være styrelsen i hænde senest den 30. april 2024.

Opgørelsen skal udarbejdes på vedlagte bilag 1 og indsendes i to versioner:

  • Bilag 1 (excel-format).
  • Bilag 1 i underskrevet stand (pdf-format).

Opgørelsen sendes til star@star.dk med titlen ”Opgørelse over afholdte fællesudgifter 2023 - Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes.


Venlig hilsen

Tilsyn og Kontrol

Sidst opdateret: 04-12-2023