Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 2/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Nye blanketter mv.

30. januar 2023

Vedhæftet fremsendes blanketter for år 2023.

Vi gør opmærksom på, at blanketter vedrørende tidligere år IKKE må genbruges.

Blanket 1 Manuel refusion

Blanketten er tilrettet således, at kontant udbetalt efterlønsbidrag er fjernet. Der skal ikke længere anføres kontooplysninger på blanketten, da Regnskabstilsynet allerede har disse kontooplysninger registreret.

Blanket 2 Fejludbetalinger

Blanketten er tilrettet således, at kontant udbetalt efterlønsbidrag er fjernet.

Under fanerne ”Skema pkt. b” og ”Skema pkt. c” er der tilknyttet en rulleliste, så der alene kan vælges de aktuelle ydelsestyper. Derudover er der ændret i sammentællingerne på blanketten. Det betyder, at alle beløb under henholdsvis ”Skema pkt. b” og ”Skema pkt. c” tælles sammen og overføres til de korrekte felter på forsiden af blanketten. Derfor er disse 2 felter på forsiden også låste.

Blanket 3 Medlemsbidrag

Blanketten er opdateret med de aktuelle satser.

Af hensyn til indlæsning af blanket 2 og blanket 3 i STAR´s regnskabssystem, må der ikke foretages ændringer i navngivning på fanebladene.

Indsendelse af blanket 2 og 3

I forbindelse med indsendelse og afregning af blanket 2 og blanket 3 er det vigtigt, at når a-kassen laver en endelig overførsel af beløb til STAR, så skal der samtidig ske en indsendelse af den tilhørende blanket i både PDF og excel-format. Det betyder, at når der sker endelig afregning i banken, skal de tilhørende blanketter inkl. underskrifter også fremsendes til STAR.

Blanket 4 A-skat

Blanketten er tilrettet således, at SE-numre på ydelsestyperne ikke længere skal udfyldes.

Balance

Den hidtidige balance foreslås ændret til ”Månedsoplysninger til STAR”. STAR har valgt at sende ”Månedsoplysninger til STAR” i høring hos alle a-kasser sammen med materialet omkring ensartet indberetning af a-kassernes årsregnskaber. STAR afventer jeres tilbagemeldinger. Det betyder, at der endnu ikke vedlægges blanket herpå.

Månedsoplysninger til STAR/balance skal tidligst indsendes for februar måned med deadline 20. marts 2023. Der kommer nærmere information herom efter høringsfristen.

Alle fremsendte blanketter er låste.

Med venlig hilsen

STAR Brønderslev, Regnskabstilsynet

Sidst opdateret: 22-05-2023