Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings informationspligt

Her forklares STARs retningslinjer vedr. vores informationspligt, jf. offentlighedslovens § 17.

Den nye offentlighedslovs §17 forpligter en forvaltningsmyndighed til på sin hjemmeside at give borgerne information om sin virksomhed samt til at fastsætte retningslinjer vedrørende denne pligt. Formålet er at gøre det lettere for offentligheden at orientere sig om relevante spørgsmål, der vedrører den pågældende myndighed, for at bidrage til øget åbenhed i forvaltningen og dermed understøtte lovens offentlighedsprincip.

STARs indhold på hjemmesiden star.dk samt på andre websites, som helt eller delvis ejes og administreres af STAR, vil indeholde:

Information om styrelsens ansvarsområder og opgaveportefølje

Overblik over regler og praksisser på de vigtigste områder, vejledning om korrekt fremgangsmåde, henvisning til de relevante love og administrative forskrifter (bekendtgørelser, vejledninger mv.), evt. henvisning til rette vedkommende (fx kommunen). Disse informationer skal til enhver tid være aktuelle og opdaterede.

Information om ny udvikling

Nye regler, fremgangsmåder, begivenheder, tendenser, statistiske data, organisatoriske ændringer mv. Denne type information vil ofte gives i form af en nyhed, som fremgår af hjemmesidens forside.

Relevante publikationer

Analyser, redegørelser, rapporter, statistik, årsrapporter. Publikationerne kan være produceret af enten STAR selv eller af andre. Publikationer skal kategoriseres på en brugervenlig måde for at gøre det lettest muligt at finde dem.

Information om STARs organisatoriske forhold

Præsentation af STARs organisation, ledelse, kontorer/enheder, organisationsdiagram, strategi. Disse informationer skal til enhver tid være aktuelle og opdaterede.

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) på retsinformation.dk

Sidst opdateret: 07-03-2024