Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 1/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

6. januar 2023

Den gennemsnitlige diskonto i 2022

Beregnede renter i administrationsaftaler for 2022 skal beregnes med 2,33 % p.a., medmindre en fravigelse er i a-kassens favør.

Det skyldes, at Danmarks Nationalbanks diskonto i 2022 i gennemsnit har været 0,33 % p.a. og fællesudgifter kan omfatte en beregnet rente, der skal beregnes med Nationalbankens diskonto plus 2 pct. Det fremgår af § 25, nr. 2, og § 27, 4. punk-tum, i bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016 om krav til og tilsyn med de aner-kendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Venlig hilsen

Tilsyn

Sidst opdateret: 22-05-2023