Spring til hovedindhold

Ydelser

Forskellige typer af ydelser kan udbetales på bestemte betingelser. Læs om betingelserne og om satser, budget- og konteringsregler og refusion.

Ledighed

Dagpenge kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Læs også om kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, EØS-arbejdsløshedsforsikring m.m.

 

 

Ydelser ved ledighed

Sygdom, barsel, sorgorlov og alvorligt syge børn

Læs om sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, forsikringsordningerne for sygedagpenge samt barselsdagpenge ved barsel, sorgorlov og pasning af alvorligt syge børn.

Ydelser ved sygdom, barsel mv.

Pension og efterløn

Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen. Læs også om førtidspension, ATP-bidrag, efterløn, fleksydelse m.m.

 

 

Pension og efterløn

Nedsat arbejdsevne

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob. Læs også om ledighedsydelse ved fleksjob, revalideringsydelse m.m.

Ydelser ved nedsat arbejdsevne

Boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde

Boligstøtte ydes som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift og som lån til beboerindskud. Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse.

Boligstøtte, børnetilskud mv.

Satser og udbetaling

Se udbetalingsperioderne for a-kasser, og få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Satser og udbetaling

Budget- og konteringsvejledning

Se ændringer i budget- og konteringsregler og få nyttig information om kontering, budgettering og anmeldelse af refusion i kommunerne.

Budget- og konteringsvejledning

Refusion

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til refusionsreformen.

 

Refusion
Sidst opdateret: 22-05-2023