Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Pension og efterløn

Læs om folkepension, tidlig pension, førtidspension, seniorpension, efterlevelsespension, Supplerende arbejdsmarkedspension, ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægspension), efterløn, fleksydelse og delpension.

Folkepension, tidlig pension, førtidspension og seniorpension

Folkepension, tidlig pension, førtidspension og seniorpension er offentlige sociale pensionsordninger.

Folkepension, tidlig pension, førtidspension og seniorpension

Supplerende arbejdsmarkedspension

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er en frivillig ordning, der giver førtidspensionister (både på gammel og ny ordning) mulighed for i lighed med lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner, at optjene et supplement til folkepensionen.

Supplerende arbejdsmarkedspension

ATP-bidrag

Tvungen og frivillig betaling af ATP-bidrag af en forsørgelsesydelse.

ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for medlemmer af en a-kasse, der betaler efterlønsbidrag.

Efterløn

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse for borgere, som er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Fleksydelse

Delpension

Delpension er en mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension

Sidst opdateret: 22-05-2023