Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Barselsdagpenge

Man kan få barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Folketinget har vedtaget nye barselsregler, som træder i kraft den 1. juli 2022 og vil gælde for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Børn født før den 2. august 2022

Alle forældre har ret til fravær i forbindelse med, at de får et barn. Perioderne er opdelt sådan: 

  • En mor har ret til fravær 4 uger før forventet fødsel. Før fødslen kan hun desuden have ret til yderligere fravær, b.la. i tilfælde af graviditetsbetinget sygdom. Efter fødslen har en mor ret til 10 ugers fravær og herefter 32 uger, som kan forlænges enten op til 40 uger eller op til 46 uger (for beskæftigede). 
  • En far/medmor har ret til fravær 2 uger efter fødslen, og herefter har far/medmor ret til 32 uger, som kan forlænges enten op til 40 uger eller op til 46 uger (for beskæftigede).

Som udgangspunkt kan hver forældre få barselsdagpenge i 24 uger efter barnets fødsel, hvis forældrene bor sammen. Hvis forældrene ikke bor sammen, fordeles barselsdagpenge mellem forældrene på en anden måde, og hvis barnet kun har én forælder (soloforælder) har denne forælder ret til alle 46 ugers barselsdagpenge. 

Det er en betingelse for ret til barselsdagpenge, at forældrene opfylder beskæftigelseskravet. Nogle af ugerne med barselsdagpenge er øremærket hver forælder. Det er uger, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Antallet af øremærkede uger afhænger af, om forælderen er selvstændig, lønmodtager, ledig osv. På borger.dk kan man læse om de forskellige kategoriers ret til barselsdagpenge. 

Børn født den 2. august 2022 eller senere

For forældre til børn født før den 2. august 2022 er perioderne med barselsdagpenge sådan:

  • En mor kan få barselsdagpenge i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen
  • En far/medmor kan få barselsdagpenge i 2 uger efter fødslen
  • Udover det har forældrene tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 uger

Betingelserne for barselsdagpenge er beskrevet på borger.dk

Borger.dk

Barselsregler for lønmodtagere

Barselsregler for selvstændige

Barselsregler for ledige

Barselsregler for studerende og nyuddannede

Love og regler om barselsdagpenge

Barselsloven

Barselsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af syge- og barselsdagpenge

Vejledninger om barselsdagpenge

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Vejledning om beregning af barselsdagpenge

Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge

Vejledning om barsel og ferieydelse

Vejledning om EF-reglerne om social sikring – Del V Barsels-dagpenge

Information om barsel og ferie

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge. Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge.

Du kan planlægge din barselsorlov med selvbetjeningsløsningen ’Din Barsel’ på borger.dk.

Barsel og orlov på borger.dk

Kontakt Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark

Hvor kan du klage?

Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelser om ret til barselsdagpenge.

Til virksomheder

En arbejdsgiver, der udbetaler hel eller delvis løn under en medarbejders barsel kan få refusion af barselsdagpengene.

Arbejdsgivers refusion ved sygdom og barsel

Sidst opdateret: 08-07-2024