Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales til en efterlevende ægtefælle eller samlever for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis begge modtog social pension og var samlevende.

Efterlevelsespension til en efterlevende ægtefælle/samlever bliver udbetalt af Udbetaling Danmark for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet.

Se satser

Betingelser

Det er en betingelse for retten til efterlevelsespension, at begge ægtefæller/samlevere modtager social pension.

Der er ikke ret til efterlevelsespension, hvis afdødes pension ved dødsfaldet er bortreguleret på grund af indtægtsforholdene.

Efterlevelsespensionen kan ikke udbetales

Efterlevelsespensionen kan ikke blive udbetalt, hvis samlivet mellem pensionisterne var ophævet ved dødsfaldet. Samlivet anses blandt andet for ophævet, når den ene ægtefælle/samlever har fået ophold i en boform m.v. efter lov om social service.

Udbetaling af efterlevelsespension består i, at pensionisternes sammenlagte pensioner fortsætter i en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension sker til den længstlevende pensionist.

Opgørelsen af efterlevelsespension

Der skelnes ved opgørelsen af efterlevelsespension mellem tilfælde, hvor afdøde pensionist modtog henholdsvis bagudbetalt og forudbetalt pension.

Bagudbetalt pension

Hvis afdøde pensionist modtog bagudbetalt pension fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner til den længstlevende ægtefælle eller samlever i en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet.

Forudbetalt pension

Hvis afdøde pensionist modtog forudbetalt pension, skal for meget udbetalt pension for den måned, hvor dødsfaldet er sket, indgå i opgørelsen af efterlevelsespension Dette gælder, uanset om der er tale om en efterlevende ægtefælle eller samlever. Efter måneden med dødsfaldet udbetales pensionisternes sammenlagte pensioner direkte til den længstlevende i indtil tre måneder regnet fra dagen efter dødsfaldet.

Efterlevelsespension omfatter også et eventuelt bistands- eller plejetillæg.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler efterlevelsespension. Hvis du ønsker yderligere information om efterlevelsespension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Pension, når du dør, hos borger.dk

Love og regler om folke-og førtidspension

Lov om social pension: LBK nr. 527 af 25/04/2022

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007

Vejledning om tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension: VEJ nr. 9288 af 17/04/2023

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Love og regler om førtidspension før 2003

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: LBK nr. 528 af 25/04/2022Vejledning om forhøjelse, ændring, frakendelse m.v. af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: VEJ nr. 9281 af 18/03/2022

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: VEJ nr. 54 af 31/08/2007

Sidst opdateret: 02-07-2024