Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Mediecheck

Folkepensionister og førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003 har mulighed for at få mediecheck.

Mediechecken er et tillæg til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 2003), som udbetales for første gang i 2019.

Mediechecken udgør 1.407 kr. før skat (2024) og er et skattepligtigt tillæg. 

Betingelser for mediecheck

Mediecheck udbetales automatisk i januar måned til folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003), der er bevilget folkepension eller førtidspension senest den 1. januar, og som har en personlig tillægsprocent på 100.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender mediecheck. Læs mere om mediecheck på borger.dk. 

Mediecheck på borger.dk

Personlig tillægsprocent på borger.dk

Love og regler om folke- og førtidspension 

Lov om social pension: LBK nr. 527 af 25/04/2022

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Sidst opdateret: 12-07-2024