Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Vurdering af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven

En sygemeldt skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at have ret til sygedagpenge. Det gælder også for retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

For at have ret til sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter sygedagpengelovens § 7. Vurderingen af, om en borger er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på borgerens arbejdsevne.

Det er den sygemeldtes kommune som løbende skal vurdere, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven, og kommunen har ansvar for, at sagen oplyses tilstrækkeligt inden den træffer en afgørelse.

Ankestyrelsens undersøgelser af området

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygedagpengelovens § 7. I praksisundersøgelsen beskriver Ankestyrelsen gældende regler og relevant praksis på området. Derudover gennemgår Ankestyrelsen konkrete eksempler på rigtige og forkerte afgørelser.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Som et supplement til praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen undersøgt kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed. Undersøgelsen belyser kommunernes organisering og sagsbehandlingsgange, og gennem case-beskrivelser giver undersøgelsen konkrete eksempler på kommuner som oplever, at deres sagsbehandlingsgang har bidraget positivt til arbejdet med vurderingen af uarbejdsdygtighed.

Ankestyrelsens undersøgelse af sagsbehandlingen

Undersøgelserne er udgivet i april 2016.

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af tidligere vejledninger om sygedagpengelovens § 7, Ankestyrelsens praksisundersøgelse og relevante principmeddelser lavet en samlet beskrivelse af reglerne i sygedagpengelovens § 7 i vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb .

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Sidst opdateret: 28-06-2024