Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Revalideringsydelse

Mens man deltager i revalidering, kan man få revalideringsydelse.

Størrelsen på revalideringsydelsen afhænger bl.a. af revalidendens alder, og om pågældende har forsørgerpligt over for børn.

Se den aktuelle størrelse på revalideringsydelsen

Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefællens indkomst.

Revalideringsydelsen nedsættes med revalidendens indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Deltager man i virksomhedsrevalidering, kan man modtage revalideringsydelse eller løn fra arbejdsgiver i form af mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller mindste overenskomstmæssige løn, som gælder for tilsvarende arbejde, hvor der foreligger særlige forhold. Hvis man modtager mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn, og denne løn er lavere end revalideringsydelsen, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Kommunen kan vejlede nærmere om mulighederne for støtte til etablering af selvstændig virksomhed, særlig støtte og tillægsydelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Betingelser for revalideringsydelse

For at få ret til revalideringsydelse, skal jobcenteret have godkendt en til revalidering.

Revalidering

Man kan kun få revalideringsydelse i op til 5 år.

Hvis man får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan man ikke samtidig få revalideringsydelse.

Til virksomheder

Virksomhedsrevalidering kan foregå via ansættelse hos en arbejdsgiver. Revalidenden får enten udbetalt revalideringsydelse eller løn. Løn udbetales i form af mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller mindste overenskomstmæssige løn, som gælder for tilsvarende arbejde, hvor der foreligger særlige forhold. I de tilfælde, hvor revalidenden modtager løn fra virksomheden, modtager virksomheden løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere om virksomhedsrevalidering

Kommunen kan desuden vejlede nærmere om reglerne for virksomhedsrevalidering.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Du skal kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål om revalidering og revalideringsydelse.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Hvor kan du klage?

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til revalideringsydelse. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Love og regler om fleksydelse

Her kan du finde links til de relevante love og regler om fleksydelse.

Lov om fleksydelse: LBK nr. 1121 af 17/09/2015

Bekendtgørelse om fleksydelse: BEK nr. 559 af 29/04/2015

Sidst opdateret: 12-03-2024