Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejde og folkepension

Folkepensionisters indtægt fra arbejde har ingen indflydelse på folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg

Folkepensionister kan arbejde uden, at indtægterne påvirker folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg. Den personlige tillægsprocent påvirkes dog stadigvæk af indtægter fra personligt arbejde, hvilket kan medføre nedsættelse af ældrecheck og helbredstillæg. Man kan som enlig have samlede indkomster på 35.100 kr. (2024), uden at den personlige tillægsprocent sættes ned. Hvis pensionisten har en ægtefælle eller samlever kan de tilsammen have indkomster på højest 69.400 kr. (2024), før den personlige tillægsprocent sættes ned. 

Hvad betyder arbejdet for boligydelsen?

Pensionister skal være opmærksomme på reglerne for boligydelse. Om man får boligydelse, og hvor stor den er, afhænger bl.a. af ens indkomst: Jo højere indkomst, desto lavere boligydelse. Til lejere gives ydelsen som en månedlig ydelse uden tilbagebetalingspligt, mens ejere kan få et lån.

I forhold til netop boligydelsen er det ligegyldigt, hvor indkomsten stammer fra. Al indkomst tæller med, når det skal beregnes, hvor høj en ydelse, man er berettiget til.

Derfor vil en ekstra arbejdsindkomst betyde, at boligydelsen kan blive lidt mindre, end den ellers ville have været.

Boligydelse

Hvornår skal man give Udbetaling Danmark besked?

Folkepensionen bliver beregnet på baggrund af ens aktuelle indkomst. Hvis indkomsten ændrer sig betydeligt – fx fordi man tager et arbejde – har man som udgangspunkt pligt til at give Udbetaling Danmark besked. Pensionen skal nemlig genberegnes og evt. reguleres. Undlader man at underrette Udbetaling Danmark, vil Udbetaling Danmark kunne kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt.

100.008 kr.-reglen betyder, at man ikke har pligt til at underrette Udbetaling Danmark, hvis man får et arbejde, hvor man tjener under 100.008 kr. pr. kalenderår. Det har nemlig ikke betydning for pensionens størrelse.

Modtager man boligydelse, har man dog pligt til at henvende sig til Udbetaling Danmark og få genberegnet boligydelsen – også selvom arbejdet giver under 100.008 kr. i indtægt årligt.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender og udbetaler folkepension. Hvis du ønsker personlig vejledning om folkepension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har også mulighed for at foretage en vejledende beregning af pensionen.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Folkepension på borger.dk

Sidst opdateret: 08-03-2024