Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejde og opsat folkepension

Alle, der har nået folkepensionsalderen, kan vælge at udskyde folkepensionen og deltage aktivt på arbejdsmarkedet i mindst 750 timer om året mod senere at få forhøjet folkepension med et tillæg (en venteprocent) for opsat pension.

Grundlæggende principper

Mens folkepensionen er opsat optjenes ret til at få forhøjet den senere folkepension med en procentdel – venteprocenten. Venteprocenten forhøjes jo længere tid pensionen opsættes.

På denne måde kan en person, der arbejder mindst 750 timer om året, og som ellers ville få nedsat sin pension på grund af arbejdsindkomst, vælge i stedet at opsætte pensionen til et tidspunkt, hvor vedkommende ikke har arbejdsindkomst.

Venteprocenten forhøjes jo længere tid pensionen opsættes. Venteprocenten kan udbetales på tre måder:

1) Som et livsvarigt månedligt tillæg
2) Som et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg, eller
3) Som et engangstillæg for det opsatte grundbeløb og et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillægget

Hvornår og hvor længe kan pensionen opsættes?

  • Folkepensionen kan opsættes på det tidspunkt, hvor den ældre når folkepensionsalderen
  • En person, der allerede har modtaget folkepension i en periode, kan også vælge at opsætte pensionen
  • Det er muligt at opsætte sin folkepension i en eller to perioder
  • Folkepensionen kan opsættes i op til 10 år sammenlagt. 

Anmodning om opsat pension

Folkepensionen opsættes ved anmodning til Udbetaling Danmark. Det er en forudsætning, at der er søgt om folkepension. Ansøgningerne kan indgives samtidig. Det er dog muligt at få opgjort og beregnet en venteprocent for én forudgående periode, for personer, der har arbejdet efter pensionsalderen, og som ikke har søgt pension. 

Beskæftigelseskrav – 750 timers arbejde om året

Formålet med opsat pension er at give de personer, der ønsker at deltage aktivt på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, mulighed for at udskyde folkepensionen for derefter at få en højere pension.

Det er derfor en betingelse for optjening af venteprocent og ret til tillæg for opsat pension, at den, der har opsat sin folkepension, har indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer hvert kalenderår.

I de år, hvor opsætningen påbegyndes og/eller afsluttes i løbet af året gælder beskæftigelseskravet forholdsmæssigt. Opsættes pensionen fra 1. juli, skal der altså arbejdes mindst 375 timer i resten af året.

Den enkelte skal efter hvert år dokumentere overfor Udbetaling Danmark, at have arbejdet mindst 750 timer.

Udbetaling Danmark skal hvert år afgøre om beskæftigelseskravet har været opfyldt i det forløbne år.

Både arbejde som lønmodtager og arbejde ved selvstændig virksomhed kan medregnes.

Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt for et kalenderår, optjenes der ikke venteprocent, og der kan ikke udbetales tillæg for denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb, der svarer til den folkepension, der ville være udbetalt, hvis pension ikke var opsat.

Man bliver ikke pensionist ved at få udbetalt engangsbeløb, og opsætningen af pensionen fortsætter.

Beregning af venteprocent og tillæg til folkepensionen

Opsætningen af folkepension ophører fra den 1. i måneden efter, at den ældre har meddelt Udbetaling Danmark, at vedkommende ønsker at overgå til folkepension. Opsætningen ophører automatisk efter 10 års opsætning.

Når den ældre vælger at overgå til folkepension, udregner Udbetaling Danmark venteprocenten og ventetillægget. 

Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, bliver udbetalt som et livsvarigt tillæg. Fra den 1. juli 2018 er der tre måder at få udbetalt og beregnet ventillægget på, for de perioder, der er udskudt efter 1. juli 2018. De tre måder er:
1) Som et livsvarigt månedligt tillæg
2) Som et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg, eller
3) Som et engangstillæg for det opsatte grundbeløb og et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillægget
Det er som udgangspunkt ikke muligt at fortryde sit valg af udbetalingsform.

Livsvarigt månedligt ventetillæg 

Venteprocenten kan blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg fra påbegyndelse af pensionsudbetalinger og i resten af pensionistens levetid. Ventetillægget er et månedligt tillæg til folkepensionen. Der skal betales skat af ventetillægget.

Ved livsvarigt ventetillæg opgøres venteprocenten som forholdet mellem det antal måneder, pensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for personer på den alder, som borgeren har ved overgangen til folkepension.

Højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg

Venteprocent optjent efter 1. juli 2018 kan udbetales som et 10 årigt ventetillæg. Ventetillægget er et månedligt tillæg til folkepensionen udbetalt over 10 år. Ventetillægget er beregnet ud fra venteprocenten. De ti år starter, når personen får udbetalt folkepension og bliver kun afbrudt, hvis personen vælger at opsætte folkepensionen på ny. Der skal betales skat af ventetillægget.

Ved tillæg udbetalt over 10 år opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden over en 10-årig periode for personer på den alder, som personen har ved overgangen til folkepension.

Engangstillæg for det opsatte grundbeløb og et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillægget 

Venteprocent optjent efter 1. juli 2018 kan udbetales som et engangstillæg til grundbeløbet samtidig med første udbetaling af pension. Samtidig vil der blive udbetalt et månedligt tillæg til folkepensionen over 10 år. Ventetillægget bliver beregnet ud fra venteprocenten og det beløb, der udbetales i pensionstillæg. De 10 år starter samtidig med udbetaling af folkepensionen og bliver kun afbrudt, hvis personen vælger at opsætte folkepensionen på ny. Der skal betales skat af engangstillægget og ventetillægget.

Engangstillægget beregnes som antal hele måneder, pensionen har været opsat, ganget med grundbeløbets fulde beløb, delt med 12.

Venteprocenten ved tillæg udbetalt over 10 år opgøres som forholdet mellem antallet af måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden over en 10-årig for personer på den alder, som borgeren har ved overgangen til folkepension.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer opsat folkepension. Hvis du ønsker personlig vejledning om opsat folkepension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har også mulighed for at foretage en vejledende beregning af pensionen.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Udskudt pension på borger.dk

Kan jeg udskyde min pension på borger.dk

Sidst opdateret: 08-03-2024