Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Særlig hjælp vedrørende børn

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren.

Kommunen kan efter lov om aktiv socialpolitik § 83 yde hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år. Bestemmelse har sammenhæng med reglerne i forældreansvarsloven om forældremyndighed og samvær.

Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke bor hos. Som udgangspunkt sørger samværsforælderen for afhentning ved samværets start og bopælsforælderen for afhentning ved samværets afslutning.

Den forælder, som ikke har barnet boende hos sig, har mulighed for at søge om hjælp til udgifter til transport, kost og deltagelse i aktiviteter.

Den forælder, som har barnet boende hos sig, har kun mulighed for at søge om hjælp til transportudgifter i forbindelse med samvær.

Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen kan ikke ydes hjælp til udgifter, som ikke vil kunne afholdes af en normal lønindtægt.

Hjælp til kontakt med bortførte børn

Kommunen kan yde hjælp til, at forældremyndighedens indehaver kan få kontakt med et barn, som er bortført til udlandet. Der kan ydes hjælp til transportudgifter. Det er en forudsætning, at ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften, at sagen er anmeldt til dansk politi, og at kommunen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet.

Hjælp til et barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Kommunen kan efter lov om aktiv socialpolitik § 84 yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehavernes død er tillagt en anden, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er for eksempel tilfældet, hvis en bedsteforælder får forældremyndighed over et barnebarn ved forældrenes død. Der kan kun ydes hjælp, hvis barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved forsørgelsen.

Sidst opdateret: 22-05-2023