Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hjælp i særlige tilfælde

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til udsatte borgere, som ikke selv kan betale for visse udgifter. Det kan fx være hjælp til enkeltudgifter, medicin, syge- og tandbehandling, midlertidig huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere og flytning.

Tilskud til enkeltudgifter

Man kan søge om hjælp i kommunen til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis man har været ude for uforudsete ændringer i sine forhold.

Tilskud til enkeltudgifter

Sygebehandling og medicin

Hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lign., kan ydes af kommunen, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Sygebehandling og medicin

Særlig hjælp vedrørende børn

Man kan søge om hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år, og til et barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt.

Hjælp vedrørende børn

Hjælp til flytning

Hjælp til en flytning kan søges i kommunen, hvis flytningen forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Hjælp til flytning

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, som ydes, hvis ansøgerens ægtefælle eller samlever dør.

Efterlevelseshjælp

Midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede lejere

Kommunerne har mulighed for at yde hjælp til udsættelsestruede lejere.

Midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede lejere

Tilskud til tandpleje

Personer, som får ydelser på niveau med integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje.

Tilskud til tandpleje

Til borgere

Det er kommunen, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om hjælp i særlige tilfælde. Hvis du ønsker personlig vejledning om hjælp, skal du kontakte din kommune.

Økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk (nyt vindue)

Love og regler om hjælp i særlige tilfælde

Her kan du finde links til de relevante love og regler om hjælp i særlige tilfælde.

Lov om aktiv socialpolitik: LBK nr. 241 af 12/02/2021

Vejledning om Lov om aktiv socialpolitik: VEJ nr. 39 af 05/03/1998

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp: BEK nr. 553 af 28/04/2015

Sidst opdateret: 12-03-2024