Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Alvorligt syge børn

Som forælder kan man have ret til fravær med dagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet er alvorligt sygt.

Hvis et barn bliver alvorligt syg, og en forælder er nødt til at stoppe med at arbejde for at passe det syge barn, kan forælderen have ret til dagpenge. Retten til dagpenge kommer an på, om det er en sygdom, der medfører behov for hospitalsindlæggelse eller en behandling i hjemmet, der kan sidestilles hermed.

Fravær med et alvorligt sygt barn er ikke en lovsikret ret. Forælderen skal enten være dækket af en overenskomst, der giver lov til fravær ved pasning af alvorligt syge børn eller der skal være en aftale med arbejdsgiveren.

Hvis en forælder har ret til at tage fri for at passe et alvorligt sygt barn, er der nogle generelle betingelser, de skal opfylde for at få dagpenge. Betingelserne er, at:

  • barnet er under 18 år
  • lægen, der behandler barnet, vurderer, at det samlede sygdomsforløb varer mindst 12 dage - sygdomsforløbet kan både være indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution samt behandling eller pleje i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold
  • forælderen stopper med at arbejde eller går på nedsat tid i forbindelse med barnets sygdom
  • forælderen opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselsdagpenge.

En enlig forsørger har ret til dagpenge, selvom barnet er indlagt mindre end 12 dage.

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel (nyt vindue)

Vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn (nyt vindue)

Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn på borger.dk (nyt vindue)

Tabt arbejdsfortjeneste ved barn med handicap eller kronisk sygdom

Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn og dækning for tabt arbejdsfortjeneste er ikke det samme. Hvis et barn har et betydeligt og varigt handicap eller indgribende kronisk sygdom, kan der i stedet for dagpenge søges om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at barnet bliver passet i hjemmet.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 08-07-2024